Từ khóa: #vàng trong nước đắt hơn vàng thế giới hơn 9 triệu đồng