Từ khóa: #vì sao các nhà băng đồng loạt xin nới room tín dụng