Từ khóa: #VNCERT/CC

Cẩn trọng tấn công mạng kèm lừa đảo

Cẩn trọng tấn công mạng kèm lừa đảo

(ĐTTCO) - Bảo mật truyền thống (phần mềm, hệ thống, giải pháp…) thường không ngăn chặn được các cuộc tấn công lừa đảo trực tuyến. Theo các cơ quan chức năng, thời gian gần đây, tấn công mạng gắn liền với lừa đảo mạng tiếp tục gia tăng.