Từ khóa: #VSIP 1

Đường đến nhà máy không an toàn

Đường đến nhà máy không an toàn

(ĐTTCO) - Khu vực Đông Nam bộ là nơi tập trung nhiều khu công nghiệp (KCN) nhất cả nước. Với mức độ gia tăng nhanh chóng của các loại phương tiện, nhất là xe tải hạng nặng, container, đã làm cho đường đến nhà máy của công nhân trở nên không an toàn.