Từ khóa: #Willy Woo

Ảnh minh họa.

1 tỷ người sẽ dùng tiền điện tử vào năm 2027?

(ĐTTCO) – Hiện nay, mặc dù số người dùng tiền điện tử chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong dân số toàn cầu khoảng 200 triệu người, nhưng với sự phát triển của Web 3.0 dự kiến sẽ đẩy nhanh tỷ lệ người chấp nhận sử dụng loại tiền này. 
Ảnh minh họa.

Bitcoin - Cá bé đang tranh đớp, nhưng cá voi no mồi?

(ĐTTCO) – Việc Bitcoin phục hồi chủ yếu xuất hiện do hoạt động mua giữa những địa chỉ nắm giữ ít hơn 1 BTC tăng lên. Trong khi đó, những địa chỉ có số dư từ 1.000 BTC đến 10.000 BTC đã hỗ trợ rất ít.