Từ khóa: #XCMG

Các nhân viên của XCMG phải làm thêm giờ khi Bắc Kinh đẩy mạnh hoạt động xây dựng hạ tầng để phục hồi kinh tế sau đại dịch.

Những món nợ khổng lồ vì đại dịch

(ĐTTCO)-Những nỗ lực vực dậy nền kinh tế đang sụp đổ vì đại dịch Covid-19 ở các nước đang tạo ra những món nợ khổng lồ. Chính phủ sẽ làm gì để giải quyết bài toán nợ mới phát sinh này?