145 DN không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) danh sách chứng khoán niêm yết tại HNX không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ tính đến 30-9-2013.

Một số doanh nghiệp vẫn còn lỗ luỹ kế nhưng 6 tháng năm 2013 đã có lãi như HHG, HPC, IDJ, MIC, MIM, NAG, ORS.

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) danh sách chứng khoán niêm yết tại HNX không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ tính đến 30-9-2013.

Danh sách của HNX khá dài khi có đến 145 doanh nghiệp không được giao dịch ký quỹ và đa phần là do có lỗ lũy kế.

Trong đó, có 114 công ty lỗ 6 tháng năm 2013. Có nhiều doanh nghiệp lớn phải kể đến như: PVX, VCG, PVR...Ngoài ra, khá nhiều doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp ngành xây dựng, bất động sản vẫn đang có lỗ lũy kế. Danh sách nhóm này gồm:

API, BHC, BHV, BKC, BTH, BTS, BVG, CMI, CTA, CTM, CT6, CVN, DÃ, DHI, DID, DLR, DST, GGG, HDO, HHL, HLY, HOM, HPS, HTB, ILC, KHL, KSD, MAC, MKV, MMC, NSN, NST, NVC, PFL, PGT, PHC, PHS, PID, PIV, PPE, PPG, PPP, PSG, PTM, PTS, PV2, PVA, PVL, PVR, PVV, PVX, PXA, QCC, RHC, S12, SD1, SD7, SDB, SDH, SDY, SHN, SJM, SRB, SSG, TC6, TCS, TDN, TJC, YKC, TSB, TSM, TST, V15,V21, VAT, VBH, VCR, VCV, VHH, VIE, VNN, VPC, VTC, VTS, XMC, YBC.

Một số doanh nghiệp vẫn còn lỗ luỹ kế nhưng 6 tháng năm 2013 đã có lãi như: HHG, HPC, IDJ, MIC, MIM, NAG, ORS, PDC, PHH, PSI, SHS, TIG, VCG, VC7, VDS, VE1, VE8, VIT, VIX, DHP, WSS, VIG.

Có 1 doanh nghiệp không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do chậm công bố thông tin là CID.

Các tin khác