2 tháng đầu năm 33.000 DN rời thị trường

(ĐTTCO) – Theo số liệu về tình hình đăng ký doanh nghiệp (DN) của Tổng Cục thống kê thì trong 2 tháng đầu năm 2021 có 18.100 DN thành lập mới và 33.000 DN rời thị trường. 
2 tháng đầu năm 33.000 DN rời thị trường
Cụ thể, 2 tháng đầu năm 2021, cả nước có 18.100 DN đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 334.800 tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký 172.800 lao động, tăng 4% về số DN, tăng 52,2% về vốn đăng ký và tăng 9,7% về số lao động so với cùng kỳ năm trước. 
Vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới trong 2 tháng đạt 18,5 tỷ đồng, tăng 46,4% so với cùng kỳ năm trước. Nếu tính cả 385.600 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 6.500 DN thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 2 tháng đầu năm 2021 là 720.400 tỷ đồng. 
Bên cạnh đó, còn có hơn 11.000 DN quay trở lại hoạt động, giảm 7,6% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số DN thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động trong 2 tháng năm 2021 lên 29.200 DN, trung bình mỗi tháng có 14.600 DN thành lập mới và quay trở lại hoạt động.
Cũng trong 2 tháng đầu năm nay, có 33.600 DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2020, bao gồm: 21.600 DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 34%; 8.400 DN ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 10,7%; 3.600 DN hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 28,1%. Trung bình mỗi tháng có 16.800 DN rút lui khỏi thị trường.

Các tin khác