3 doanh nghiệp chưa nộp BCTC quý III

(ĐTTCO) - Sở Giao dịch CK TPHCM (HOSE) vừa có công văn nhắc nhở 3 công ty niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính (BCTC) quý III-2016.

(ĐTTCO) - Sở Giao dịch CK TPHCM (HOSE) vừa có công văn nhắc nhở 3 công ty niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính (BCTC) quý III-2016.

 

Các công ty bị nhắc nhở gồm: CTCP Coma 18 (CIG), CTCP Khai thác và Chế biến khoáng sản Bắc Giang (BGM) và CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (TTF).

Theo Thông tư 155/2015/TT-BTC, tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố BCTC quý trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý. Tuy nhiên, đến hết thời hạn nộp BCTC, HOSE vẫn chưa nhận được BCTC quý III-2016 của 3 công ty này.

Trong công văn nhắc nhở, HOSE đề nghị các doanh nghiệp khẩn trương công bố thông tin theo đúng quy định, kèm theo công văn giải trình về việc chậm công bố thông tin.

Các tin khác