6 CTCK đủ điều kiện tham gia TTCK phái sinh

(ĐTTCO) - Theo thông báo mới nhất từ Sở Giao dịch CK Hà Nội (HNX), công tác chuẩn bị cho sự ra đời của TTCK phái sinh đã hoàn tất, sẵn sàng đi vào khai trương, vận hành trong thời gian tới. 
6 CTCK đủ điều kiện tham gia TTCK phái sinh
Hệ thống quy chế, quy trình đã được ban hành gồm Quy chế niêm yết và giao dịch; Quy chế thành viên trên TTCK phái sinh và các Quy trình phục vụ quản lý vận hành thị trường. Hệ thống giao dịch hoạt động ổn định, việc kết nối với Trung tâm Lưu ký CK (VSD) và các CTCK thành viên được thực hiện thông suốt, chính xác, an toàn, đáp ứng yêu cầu đặt ra và sẵn sàng cho khai trương thị trường. 
Về sản phẩm, mẫu Hợp đồng tương lai chỉ số CP (HNX30 và VN30) đã được UBCKNN chấp thuận và công bố rộng rãi đến công chúng đầu tư. Sản phẩm Hợp đồng tương lai Trái phiếu Chính phủ hiện đang được UBCKNN hoàn thiện để báo cáo Bộ Tài chính chấp thuận. 
Về thành viên, HNX đã ký quyết định chấp thuận tư cách thành viên giao dịch cho 6 CTCK thành viên gồm: CTCP Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng (VPBS), CTCP TPHCM (HSC), CTCP Sài Gòn (SSI), CTCK VNdirect (VNDS), CTCK Vietinbank (BSC) và CTCK Bản Việt (VCSC). 
Đối với các thành viên đặc biệt là các ngân hàng thương mại, HNX đang phối hợp UBCKNN hỗ trợ về mặt thông tin để các ngân hàng làm việc với NHNN trong quá trình cấp phép. 

Các tin khác