9 tháng: FPT lợi nhuận trước thuế 1.839 tỷ đồng

FPT IS đã cung cấp dịch vụ điện tử trọn gói cho doanh nghiệp.
FPT IS đã cung cấp dịch vụ điện tử trọn gói cho doanh nghiệp.

FPT IS đã cung cấp dịch vụ điện tử trọn gói cho
doanh nghiệp.

(ĐTTC) - Trong quý III-2013, Tập đoàn FPT ghi nhận 7.547 tỷ đồng doanh thu, tăng 23% so với quý III-2012. Lợi nhuận trước thuế quý III đạt 563 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu toàn Tập đoàn FPT đạt 20.030 tỷ đồng, tăng trưởng 14% so với cùng kỳ, tương đương 74% kế hoạch năm.

Lợi nhuận trước thuế đạt 1.839 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ 2012, tương đương 70% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.524 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông công ty mẹ đạt 1.134 tỷ đồng, tăng tương ứng 6% và 4% so với cùng kỳ, Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) sau 9 tháng đạt 4.134 đồng/cổ phiếu, tăng 3% so với cùng kỳ.

2 lĩnh vực mũi nhọn, có đóng góp lớn nhất vào lợi nhuận của Tập đoàn FPT là Công nghệ và Viễn thông, chiếm 76% tổng lợi nhuận toàn tập đoàn, tiếp tục duy trì mức tăng trưởng tốt so với cùng kỳ.

Mảng Công nghệ, bao gồm các mảng kinh doanh Phần mềm, Tích hợp hệ thống và Dịch vụ CNTT lũy kế 9 tháng có mức tăng trưởng 22% về doanh thu và tăng trưởng 18% về lợi nhuận.

Mảng kinh doanh Viễn thông, bao gồm kinh doanh Dịch vụ viễn thông và Nội dung số duy trì tốc độ tăng trưởng 10% về doanh thu và lợi nhuận tăng 11%.

Các tin khác