Từ khóa: #ảo tưởng

Đừng ảo tưởng về kỹ năng số

Đừng ảo tưởng về kỹ năng số

(ĐTTCO) - Trong Báo cáo năng lực cạnh tranh của Diễn đàn kinh tế thế giới 2019, Việt Nam xếp hạng cuối trong khu vực về kỹ năng số của lực lượng lao động. Điều này phần nào tác động tiêu cực đến hành trình chuyển đổi số của doanh nghiệp (DN).