Từ khóa: #AZA Travel

Du lịch Việt thoi thóp chờ ‘hồi sức cấp cứu’

Du lịch Việt thoi thóp chờ ‘hồi sức cấp cứu’

(ĐTTCO)-Những doanh nghiệp du lịch đã sức cùng lực kiệt phải "án binh bất động" và chờ đợi những động thái trợ giúp từ Chính phủ. Mặc dù họ hiểu tất cả đều đang mắc kẹt nhưng vẫn không ngừng hy vọng...
A beach in Nha Trang city.

Tourism industry needs to innovate in Covid-19 scenario

(ĐTTCO) - The Covid-19 pandemic has created unprecedented circumstances and constant unpredictability under which all businesses must now attempt to function. The tourism industry has been hit severely and is reeling under cancellations and a huge lack of travel customers.