Bác đơn gia hạn nộp BCTC quý III của Sacom

Trước đó, SAM có văn bản gởi UBCKNN xin được gia hạn nộp BCTC hợp nhất quý III-2015 với lý do “Công ty có sự biến động nhiều về nhân sự kế toán và thay đổi phần mềm kế toán mới”.
 

(ĐTTCO) -  UBCKNN vừa ban hành Công văn 7278/UBCK-QLPH về việc xin gia hạn công bố thông tin BCTC hợp nhất quý III-2015 của CTCP Đầu tư và Phát triển Sacom (SAM).

Trước đó, SAM có văn bản gởi UBCKNN xin được gia hạn nộp BCTC hợp nhất quý III-2015 với lý do “Công ty có sự biến động nhiều về nhân sự kế toán và thay đổi phần mềm kế toán mới”.

Theo UBCKNN, lý do nêu trên của SAM không được coi là một trong những lý do bất khả kháng theo quy định tại Điều 5 Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 5-4-2012 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên TTCK.

Do vậy, UBCKNN đề nghị SAM thực hiện việc công bố thông tin BCTC hợp nhất quý III-2015 theo đúng quy định tại Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5-4-2012.

Trước đó, SAM có thêm cổ đông lớn là CTCP Đầu tư và Thương mại xuất nhập khẩu HFC Việt Nam (HFC). HFC vừa mua vào hơn 7 triệu CP SAM, nâng tỷ lệ nắm giữ từ 3,52% lên 7,71%.

SAM hiện đang giao dịch trên sàn HOSE với giá tham chiếu trong phiên giao dịch ngày hôm nay là 8.800 đồng/CP.

Các tin khác