Bắc Ninh “xin” 298 tỉ đồng hút dự án Samsung Display

Với dự án “tỉ đô” mới này, Samsung kì vọng doanh thu sẽ đạt 1,5 tỉ USD vào năm 2015, năm 2018 là 4 tỉ USD, năm 2020 là 6 tỉ USD

Với dự án “tỉ đô” mới này, Samsung kì vọng doanh thu sẽ đạt 1,5 tỉ USD vào năm 2015, năm 2018 là 4 tỉ USD, năm 2020 là 6 tỉ USD

Ngày 30/6, UBND tỉnh Bắc Ninh có Tờ trình gửi HĐND đề nghị hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật KCN Yên Phong I để phục vụ dự án “tỉ đô” của Samsung.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp cho 3 năm tiếp theo khi hết thời hạn miễn, giảm theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (miễn 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo).

Ngoài ra, UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị HĐND tỉnh hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Yên Phong nhằm hỗ trợ đầu tư cho dự án của Công ty Samsung Display. Cụ thể hỗ trợ 50% phí sử dụng hạ tầng cho 46,28ha đất dự án với số tiền hỗ trợ dự tính là 286,936 tỉ đồng (mức hỗ trợ 620.000 đồng/m2, tương tự như đã hỗ trợ cho Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam).

Phần diện tích đất này nằm trong số diện tích 559.362 m2 Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam thuê để thực hiện dự án SEV3.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đề nghị hỗ trợ chi phí đào tạo lao động đối với lao động là người Bắc Ninh với mức hỗ trợ 1.500.000 đồng/lao động. Số lao động hỗ trợ không quá tổng số lao động Công ty Samsung Display sử dụng, dự kiến là 8.000 lao động. Số tiền hỗ trợ là 12 tỉ đồng.

Như vậy, tổng số tiền UBND tỉnh Bắc Ninh muốn xin hỗ trợ để “hút” dự án 1 tỉ USD Samsung Display là 298,936 tỉ đồng.

“Công ty Samsung Display chỉ được hưởng hỗ trợ khi thực hiện đúng các cam kết về tiêu chí công nghệ cao tại hồ sơ dự án được Bộ Khoa học và Công nghệ chấp thuận; thực hiện đúng tiến độ triển khai dự án” - Tờ trình của UBND tỉnh Bắc Ninh nêu rõ.

Việc hỗ trợ chỉ được thực hiện khi dự án của Công ty Samsung Display có số thuế thực nộp vào ngân sách nhà nước. Mức hỗ trợ nhỏ hơn hoặc bằng số thuế mà Công ty Samsung Display thực nộp vào ngân sách nhà nước hàng năm cho tới khi hết số tiền hỗ trợ.

Việc hỗ trợ cho Công ty Samsung Display được thực hiện thông qua Công ty đầu tư hạ tầng Viglacera. Việc hỗ trợ kinh phí đào tạo lao động được thực hiện từ ngân sách tỉnh căn cứ trên hợp đồng sử dụng lao động và chương trình đào tạo lao động khung của Công ty Samsung Display đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Để "thuyết phục" HĐND tỉnh, UBND tỉnh Bắc Ninh phân tích: Việc triển khai thực hiện dự án Samsung Display tại Khu công nghiệp Yên Phong với tính chất như dự án thành phần của Dự án Khu tổ hợp công nghệ Samsung sẽ góp phần hoàn thiện Khu tổ hợp công nghệ Samsung. Điều này giúp đẩy nhanh quá trình phát triển ngành công nghiệp điện tử viễn thông, sớm đưa Bắc Ninh trở thành trung tâm của ngành này tại Việt Nam và trở thành “Cứ điểm sản xuất toàn cầu hoàn chỉnh” của Tập đoàn Samsung. Từ đó tiếp tục xây dựng hình ảnh tốt về môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Bắc Ninh nói riêng và của Việt Nam nói chung.

Cùng với dự án của Công ty TNHH Samsung Electronics, dự án của Samsung Display sẽ đóng góp lớn vào giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh, tạo nhiều việc làm với thu nhập cao cho người lao động, đóng góp vào ngân sách nhà nước. Đồng thời, dự án được triển khai sẽ tiếp tục đẩy nhanh quá trình phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ cho ngành công nghiệp điện tử, viễn thông, nâng cao tỉ lệ nội địa hoá của Khu Tổ hợp công nghệ Samsung và phát triển các loại hình dịch vụ phục vụ sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Lãnh đạo Tập đoàn Samsung đã giao cho Công ty Samsung Display Co.,Ltd nghiên cứu thực hiện một dự án công nghệ cao trên diện tích 46,28 ha trong khuôn viên Khu tổ hợp công nghệ Samsung Bắc Ninh. Dự án có quy mô vốn đầu tư khoảng 1 tỉ USD tới năm 2020 (và có thể đầu tư thêm sau năm 2020).

Dự kiến, dự án sẽ bắt đầu sản xuất thương mại vào quý I/2015, đạt sản lượng hàng tháng khoảng 4 triệu sản phẩm vào năm 2015 và trên 15 triệu sản phẩm từ năm 2020. Dự án giải quyết công ăn việc làm cho khoảng hơn 2.500 lao động vào năm 2015 và 8.000 lao động vào năm 2020.

Với dự án “tỉ đô” mới này, Samsung kì vọng doanh thu sẽ đạt 1,5 tỉ USD vào năm 2015, năm 2018 là 4 tỉ USD, năm 2020 là 6 tỉ USD.

Các tin khác