Ban hành Quy chế mẫu về bán cổ phần theo lô

Quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần theo lô tại Sở GDCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ban hành, có hiệu lực từ 19/11/2015.

Quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần theo lô tại Sở GDCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ban hành, có hiệu lực từ 19/11/2015.

 

Nội dung đáng chú ý tại Quy chế này là đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước phối hợp với Sở GDCK thông báo công khai tại nơi bán đấu giá, trên các phương tiện thông tin đại chúng (trên 3 số báo liên tiếp của 1 tờ báo phát hành toàn quốc và 1 tờ báo địa phương nơi DN có trụ sở chính) về các thông tin liên quan đến việc bán cổ phần trước khi tổ chức bán đấu giá tối thiểu 20 ngày.

Công ty có cổ phiếu đưa ra đấu giá có trách nhiệm cung cấp tài liệu, thông tin đầy đủ, chính xác cho đại diện chủ sở hữu DN; phối hợp với đại diện chủ sở hữu, NĐT trong việc khảo sát tình hình hoạt động SX-KD…

Quy chế trên đang mở ra cho nhiều DN thực hiện bán đấu giá cổ phần theo lô sau khi đã được cấp có thẩm quyền cho phép như: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam được bán cổ phần theo lô để thoái vốn tại các công ty cổ phần: Đá Đồng Mỏ, Xuất nhập khẩu thiết bị đường sắt, Vật tư đường sắt, Khách sạn Hải Vân Nam; Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam được bán cổ phần theo lô để thoái toàn bộ vốn tại CTCP Đầu tư và Phát triển vận tải…

Các tin khác