Bảo vệ NĐT từ điều đơn giản nhất

Thời gian qua đã có không ít ý kiến cũng như giải pháp được đưa ra về việc bảo vệ quyền lợi của NĐT, một vấn đề vốn rất cần thiết nhưng từ lâu bị bỏ ngỏ.

Nhưng trước khi tiến đến việc trích lập quỹ bảo vệ NĐT hay thành lập công ty để bảo vệ quyền lợi NĐT, thiết nghĩ việc này nên chăng đi từ những gì có sẵn và đơn giản nhất. Chẳng hạn chúng ta đã có Thông tư 226/2010/TT-BTC quy định về vấn đề an toàn tài chính cho các CTCK. Thông tư 226 khi mới ban hành đã được cả thị trường kỳ vọng nhưng đến giờ rất khó nói đã đáp ứng được.

Vậy tại sao UBCKNN không tiếp tục triển khai thêm các biện pháp dựa trên cái nền sẵn có từ Thông tư 226 để siết chặt vấn đề an toàn tài chính cho CTCK hơn nữa?

Cần phải khẳng định rằng giới học thuật cũng như dân CK đều có những đánh giá tích cực đối với Thông tư 226, vấn đề là cách làm, triển khai như thế nào. Hay như chuyện CTCK, là một thành phần quan trọng trên thị trường vốn, chuyện bảo vệ NĐT là lẽ đương nhiên.

Nếu CTCK làm sai, các cơ quan quản lý phải phạt nặng để CTCK không có ý định trục lợi. Ở đây cũng cần đặt câu hỏi về việc CTCK trích quỹ bảo vệ NĐT từ nguồn nào? Nếu từ lợi nhuận, thu nhập của cổ đông cần phải xem lại.

Bởi lẽ sai sót, hay trục lợi nếu xảy ra từ phía các CTCK, tại sao lại bắt cổ đông phải chịu. Ở đây không loại trừ khả năng trục lợi từ quỹ bảo vệ NĐT. Chẳng hạn trích quỹ quá nhiều, từ đó có thể sử dụng vào những việc khác, làm cho thu nhập cổ đông bị giảm.

Nếu công nghệ kém, quản trị rủi ro yếu, cho dù có trích quỹ bảo vệ này, cái gốc yếu kém của CTCK vẫn chưa thể xử lý được. Tổng giám đốc một CTCK lớn cho biết nếu UBCKNN xuống thanh tra và làm mạnh tay, CTCK rất khó che giấu được điều gì.

Vấn đề là trước khi tiến đến những biện pháp chuyên nghiệp - cũng là điều bắt buộc - cơ quan quản lý TTCK nên tăng cường làm tốt hơn nữa công tác giám sát, xử phạt từ những gì đơn giản nhất và đã có sẵn. 

Các tin khác