Từ khóa: #bảo vệ

Phòng ngừa tội phạm cướp tiền nhà băng

Phòng ngừa tội phạm cướp tiền nhà băng

(ĐTTCO) - “Yêu cầu tất cả các khách hàng đến giao dịch trước khi vào trụ sở phải bỏ kính có màu, khăn che mặt, khẩu trang... để camera an ninh nhận diện và lưu giữ hình ảnh...” - đó là chỉ đạo của Thống đốc NHNN. 

Tư duy kinh tế, bảo vệ môi trường

Tư duy kinh tế, bảo vệ môi trường

(ĐTTCO) - Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề quan trọng và ưu tiên bậc nhất đối với bất cứ quốc gia nào trên thế giới.