Từ khóa: #Biểu quyết

Bước tiến để kiểm soát quyền lực

Bước tiến để kiểm soát quyền lực

(ĐTTCO) - Việc Bộ Chính trị ban hành Quy định 114-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ có thể xem là một bước tiến góp phần hoàn thiện về mặt pháp luật Nhà nước và quy định của Đảng.
Đại hội PVE bị tố có nhiều sai phạm

PVE nói gì sau khi bị “tố” tổ chức Đại hội đồng cổ đông trái luật?

(ĐTTCO)-Vừa qua ngày 18-7, báo ĐTTC có bài “PVE tổ chức Đại hội đồng cổ đông trái luật?” nêu một số nội dung khiếu nại, tố cáo của một số cổ đông nguyên là thành viên HĐQT, nguyên là lãnh đạo Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu Khí (PVE) cho rằng, có nhiều sai phạm trong quá trình tổ chức Đại hội đồng (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020.

TPHCM tăng vốn đầu tư nhiều dự án xây trường học

TPHCM tăng vốn đầu tư nhiều dự án xây trường học

(ĐTTCO) - Sáng 8-7, HĐND TPHCM đã thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng, có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân. Trong đó có việc phê duyệt điều chỉnh tăng vốn đầu tư nhiều trường học trên địa bàn.
Quốc hội biểu quyết GDP năm 2021 tăng khoảng 6%

Quốc hội biểu quyết GDP năm 2021 tăng khoảng 6%

(ĐTTCO) - Sáng 11-11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Nghị quyết nêu rõ, năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 theo Nghị quyết của Đảng, Quốc hội. 
Cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ

(ĐTTCO) - Chiều 17-6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) với 446/458 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 92,34% tổng số ĐBQH.
Sân bay Vân Đồn, một biểu hiện thành công trong việc huy động PPP tư nhân.

Khơi thông nguồn lực sau dịch cho các dự án PPP

(ĐTTCO)-Hình thức đầu tư đối tác công tư (PPP) đã được áp dụng nhiều năm nay với hàng trăm dự án được triển khai. Thông qua đó, hàng chục ngàn tỷ đồng nguồn vốn đầu tư từ các nhà đầu tư tư nhân đã được huy động cho các công trình hạ tầng phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Theo dự kiến, dự án Luật PPP sẽ được kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14 biểu quyết thông qua vào ngày 18-6. ĐTTC xin trích đăng ý kiến đóng góp của TS. Vũ Tiến Lộc.
Quốc hội bầu Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật mới

Quốc hội bầu Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật mới

(ĐTTCO) - Ngày 27-11, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV chính thức bế mạc. Ngoài việc tiến hành các thủ tục để bầu và phê chuẩn Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, một số dự án luật và nghị quyết quan trọng khác cũng sẽ được cơ quan lập pháp biểu quyết thông qua.