Bộ Xây dựng giảm 11.000 tỷ đồng đầu tư công

Bộ Xây dựng cho biết đang thực hiện chính sách cắt giảm đầu tư công, giảm bội chi ngân sách nhà nước theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết/NQ-CP 11 của Chính phủ.

Bộ Xây dựng cho biết đang thực hiện chính sách cắt giảm đầu tư công, giảm bội chi ngân sách nhà nước theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết/NQ-CP 11 của Chính phủ.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, Bộ Xây dựng đã yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty nhà nước trực thuộc tiến hành kiểm tra, rà soát danh mục, hiệu quả các dự án đầu tư và sắp xếp lại các dự án đầu tư theo hướng tập trung cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính.

Do đó, kế hoạch đầu tư năm 2011 của các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng sau khi rà soát điều chỉnh đã giảm khoảng 11.000 tỷ đồng so với kế hoạch đăng ký từ đầu năm, chủ yếu tập trung vào các dự án đang chuẩn bị đầu tư, các dự án dự kiến khởi công mới.

Bộ Xây dựng cũng chỉ đạo các đơn vị tạm dừng khởi công 4 dự án mới với tổng số vốn 30,5 tỷ đồng, và được điều chuyển, tập trung cho các dự án trọng điểm, đã có khối lượng thực hiện hoặc cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Bộ Xây dựng cũng đã hoàn thành việc rà soát và xây dựng phương án tiết kiệm 10% chi thường xuyên bằng nguồn vốn ngân sách trong 9 tháng cuối năm 2011 với số tiền tiết kiệm là 11,17 tỷ đồng.

Các tin khác