Từ khóa: #cân bằng

Học phương pháp  cân bằng cảm xúc

Học phương pháp cân bằng cảm xúc

(ĐTTCO) - “Cân bằng cảm xúc, cả lúc bão giông” được viết bởi nhà trị liệu tâm lý nổi tiếng người Anh Richard Nicholls (NXB Thế giới), sẽ giúp độc giả thấy việc cố gắng kìm nén cơn giận phát ra ngoài khi thực tế bên trong bạn chẳng hề thoải mái sẽ không mang lại tác dụng lâu dài.