Từ khóa: #CAPONE

Những vụ án rửa tiền nổi cộm

Những vụ án rửa tiền nổi cộm

(ĐTTCO) - Theo Văn phòng Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp quốc (UNODC), hoạt động rửa tiền khiến thế giới thiệt hại mỗi năm tính đến năm 2020 khoảng 2-5% GDP, tương đương 2.000 tỷ USD, lớn hơn GDP của rất nhiều quốc gia. ĐTTC nêu một số vụ rửa tiền lớn trên thế giới.