Chứng khoán Rồng Việt được chấp thuận niêm yết trên HOSE

(ĐTTCO) - Sở Giao dịch CK TPHCM (HOSE) vừa có công văn chấp thuận cho CTCK Rồng Việt được niêm yết 70 triệu CP trên sàn HOSE với mã CK VDS.
Chứng khoán Rồng Việt được chấp thuận niêm yết trên HOSE
VDS hiện đang niêm yết trên sàn HNX với giá tham chiếu trong phiên giao dịch hôm nay 11.200 đồng/CP. Việc chuyển niêm yết từ sàn HNX sang HOSE đã được ĐHCĐ thường niên 2017 của VDS thông qua ngày 23-3.
Cũng tại ĐHCĐ năm nay, cổ đông VDS đã thông qua tờ trình về mục tiêu kinh doanh năm 2017 với tổng doanh thu 307,5 tỷ đồng, tổng chi phí 207,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 100 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 80 tỷ đồng, cổ tức 10% (tương đương 70 tỷ đồng). Ngoài ra, ĐHCĐ VDS cũng thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 700 tỷ đồng lên 910 tỷ đồng bằng việc phát hành thêm 21 triệu CP với giá cháo bán 10.000 đồng/CP. 
VDS cũng công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 với doanh thu đạt 166,6 tỷ đồng (tăng 78,5% và hoàn thành 54% kế hoạch năm), lợi nhuận sau thuế đạt 57 tỷ đồng (tăng 163% và hoàn thành 71% kế hoạch năm).
Trong cơ cấu thu nhập của VDS, hoạt động dịch vụ CK chiếm tỷ trọng lớn nhất với 69,4 tỷ đồng (tăng 78%). Kế đến là hoạt động kinh doanh môi giới đạt 43,6 tỷ đồng (tăng 123,6%), hoạt động ngân hàng đầu tư đạt gần 7 tỷ đồng (tăng 46,8%).

Các tin khác