Chuyển động kinh tế: Kinh tế toàn cầu qua lăng kính bầu cử Tổng thống Mỹ

(ĐTTCO) - Cuộc bầu cử tổng thống của Hoa Kỳ luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt trên phạm vi toàn cầu. Thông qua Báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính, 2 chuyên gia kinh tế là TS Võ Đình Trí (Pháp) và TS Hồ Quốc Tuấn (Anh), đã có những phân tích về sự kiện đặc biệt này.

Link YouTube Bản tin Chuyển động kinh tế

Các tin khác