Từ khóa: #cổ phiếu Thế giới Di động đỏ sàn vì bách hóa xanh