Coma 18 rút vốn khỏi Phú Thạnh Mỹ

(ĐTTCO) - CTCP Coma 18 (CIG) công bố nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn khỏi Công ty Phú Thạnh Mỹ để đầu tư vào dự án Thủy điện Sông Bung 4A.

(ĐTTCO) - CTCP Coma 18 (CIG) công bố nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn khỏi Công ty Phú Thạnh Mỹ để đầu tư vào dự án Thủy điện Sông Bung 4A.

 

Theo BCTC quý II, CIG hiện có khoản đầu tư 5 tỷ đồng vào Công ty Phú Thạnh Mỹ (vốn điều lệ 232 tỷ đồng). Tuy nhiên, giá trị đầu tư này đã giảm xuống chỉ còn 3 tỷ đồng (CIG đã trích lập dự phòng 2 tỷ đồng).

Trước đó, ngày 15-8 Sở Giao dịch CK TPHCM (HOSE) đã nhận được BCTC tổng hợp soát xét bán niên năm 2016 của CIG. Theo BCTC, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến thời điểm ngày 30-6 của CIG là là 629 triệu đồng và âm 128,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, kiểm toán có ý kiến ngoại trừ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của dự án Westa là 248,5 tỷ đồng. Nguyên nhân là do dự án này chưa được quyết toán vốn đầu tư và xác định phương án kinh doanh cho phần tài sản của chủ đầu tư của dự án nên việc xác định doanh thu còn được thu hồi và lãi lỗ của dự án chưa được xác định.

Do đó, HOSE tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với CP CIG.

Các tin khác