Từ khóa: #Công ty cổ phần Thiết

Phê bình 4 tập thể và cá nhân thuộc Công ty Thoát nước đô thị TPHCM

Phê bình 4 tập thể và cá nhân thuộc Công ty Thoát nước đô thị TPHCM

(ĐTTCO) - Thanh tra TPHCM vừa có báo cáo về kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 39/KL-TTTP-P5 của Thanh tra TP về thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách tại Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TPHCM (gọi tắt là Công ty Thoát nước đô thị).