Thêm 2 doanh nghiệp bị UBCKNN xử phạt 245 triệu đồng

(ĐTTCO)- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành các quyết định xử phạt 2 doanh nghiệp do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Thêm 2 doanh nghiệp bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt (Ảnh minh họa: KT)
Thêm 2 doanh nghiệp bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt (Ảnh minh họa: KT)

UBCKNN vừa ban hành quyết định xử phạt Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (mã Ck: MCG) do vi phạm quy định về quản trị công ty và công bố thông tin sai lệch. Theo đó, công ty bị phạt 100 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị.

Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán của MCG, trong năm 2019, công ty đã thực hiện giao dịch cho vay 7,5 tỷ đồng đối với Công ty cổ phần Thủy điện Thác xăng (bên liên quan của Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) nhưng chưa được đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của công ty chấp thuận. 

Bên cạnh đó, trong năm 2018 và 2019, Công ty có thực hiện các giao dịch với bên liên quan của Chủ tịch HĐQT như Công ty cổ phần Thủy điện Thác xăng, Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng cơ điện… nhưng chưa được ĐHĐCĐ hoặc HĐQT công ty chấp thuận.

Đồng thời, MCG cũng bị phạt 100 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch, cụ thể là công bố thông tin sai lệch đối với số liệu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 tại Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2019; thông tin giao dịch giữa công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ tại Báo cáo tình hình hình quản trị công ty năm 2018 và năm 2019.

Cùng với đó, Thanh tra UBCKNN cũng ban hành Quyết định số 104/QĐ- XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với đối với Công ty cổ phần Quản lý và đầu tư Trường Giang (địa chỉ: 30 Nguyễn Thị Diệu, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, công ty bị phạt 45.000.000 đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký.

Công ty cổ phần Quản lý và đầu tư Trường Giang (Công ty) - tổ chức liên quan với ông Nguyễn Bá Sáng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (mã chứng khoán: AGG) đăng ký giao dịch mua 2.500.000 cổ phiếu AGG từ ngày 08/10/2020 đến ngày 06/11/2020 và đã thực hiện mua 1.379.046 cổ phiếu AGG từ ngày 08/10/2020 đến ngày 12/10/2020. Tuy nhiên, ngày 12/11/2020, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo kết quả thực hiện giao dịch và giải trình nguyên nhân không thực hiện hết khối lượng đăng ký của Công ty.

ĐỌC NHIỀU NHẤT