Từ khóa: #Công ty VETC

Thu phí tự động trên QL5 từ ngày 12-3

Thu phí tự động trên QL5 từ ngày 12-3

(ĐTTCO) - Từ ngày 12-3,  các trạm thu phí trên QL5 sẽ triển khai thu phí điện tử tự động không dừng (ETC). Mỗi trạm sẽ có 2 làn ở giữa áp dụng thu phí ETC (mỗi chiều 1 làn ETC).
Rối với thu phí không dừng

Rối với thu phí không dừng

(ĐTTCO) - Trong khi thực hiện vệt bài triển khai thu phí không dừng (ETC), chúng tôi đã nhận được báo cáo của đơn vị thực hiện, phác thảo bức tranh khá rối rắm khi triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.