CTCK Kim Long xin giải thể

(ĐTTCO)-Chiều nay (8-4), Công ty Chứng khoán Kim Long (KLS) đã có thông báo triệu tập đại hội cổ đông vào 25-4 tới. Điểm đáng chú ý nhất trong cuộc họp này là tờ trình về phương án giải thể KLS.

(ĐTTCO)-Chiều nay (8-4), Công ty Chứng khoán Kim Long (KLS) đã có thông báo triệu tập đại hội cổ đông vào 25-4 tới. Điểm đáng chú ý nhất trong cuộc họp này là tờ trình về phương án giải thể KLS.

 

Trong đó có những nội dung quan trọng được xin ý kiến cổ đông như: hỗ trợ cho những người lao động tuân thủ theo lịch trình chấm dứt hợp đồng lao động và sự sắp xếp, bố trí của công ty trong quá trình thực hiện các thủ tục giải thể số tiền tương đương với 3 tháng lương của mỗi người; xây dựng kế hoạch cụ thể và thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất quá trình thanh toán số tiền mỗi cổ đông sẽ được nhận tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty khi công ty thực hiện giải thể.

Việc thanh toán tiền cho cổ đông có thể chia làm nhiều lần tạm ứng khác nhau và lần cuối cùng là lần hoàn tất thanh toán.

HĐQT cũng xin ý kiến cổ đông về việc giao cho HĐQT chủ động quyết định và xử lý yêu cầu mua lại CP của các cổ đông. Giá mua lại là giá tham chiếu KLS tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vào ngày công ty nhận được đầy đủ yêu cầu mua lại bằng văn bản và các tài liệu hợp lệ kèm theo của cổ đông...

Theo ông Hà Hoài Nam, Chủ tịch HĐQT KLS, lý do khiến HĐQT KLS quyết định đề xuất đại hội đồng cổ đông xem xét việc giải thể vì TTCK Việt Nam chưa đủ lớn để có nhiều CTCK, vì thế hoạt động của khối CTCK nhìn chung còn nhiều khó khăn.

Với KLS, hiệu quả hoạt động 3 năm qua cho thấy: 2 năm trước, công ty trả cổ tức ở mức 8% và 7%, nhưng năm 2016 sẽ không trả được cổ tức, vì năm 2015 lỗ. Hiệu quả hoạt động của KLS như vậy là không tốt.

Về thị giá CP, trên thị trường có nhiều DN có CP giao dịch dưới giá trị sổ sách và KLS không phải ngoại lệ. Thời gian dài vừa qua, CP KLS chủ yếu giao dịch ở mức 6.000-7.000 đồng/CP (hết ngày 8-4 khoảng 9.000 đồng/CP), gần đây có điều chỉnh tăng một chút. Trong khi đó, nếu thanh lý toàn bộ tài sản và danh mục đầu tư, với hơn 182 triệu CP KLS đang lưu hành, giá trị còn lại được chia của mỗi CP ước tính khoảng 11.000 đồng.

Trước thực tế thị giá và giá trị thanh lý của KLS có sự chênh lệch, một số cổ đông KLS đã có kiến nghị Công ty giải thể, trả lại tiền cho cổ đông. Xét trên quyền lợi của cổ đông, việc này hợp lý và đây cũng là quyền của họ. Sau nhiều trăn trở, HĐQT quyết định trình Đại hội đồng cổ đông phương án giải thể KLS.

“Đây là một quyết định khó khăn, nhưng tôi tin điều này cũng là ý nguyện của đa số cổ đông. Có một sự may mắn ở đây, KLS vẫn giữ được tiền. Khác với các loại hình doanh nghiệp khác, đặc thù ngành nghề CTCK, nên tài sản chủ yếu của KLS là tiền mặt và CP (khoảng 2.000 tỷ đồng). Vì thế KLS có điều kiện để chia tiền cho cổ đông khi đại hội đồng cổ đông thông qua phương án này” - ông Nam nói.

Về chế độ với người lao động, hiện KLS có nguồn quỹ phúc lợi để chia cho cán bộ, nhân viên khi KLS giải thể. Khoản quỹ này là tiền của cán bộ, nhân viên KLS, được hạch toán ở khoản phải trả của công ty, nên không nằm trong nguồn vốn chủ sở hữu, không ảnh hưởng gì đến quyền lợi của cổ đông khi giải thể.

Ngoài ra, bản thân Ban lãnh đạo KLS cũng sẽ hỗ trợ thêm cho nhân viên, đặc biệt những trường hợp khó khăn. KLS sẽ cố gắng để mỗi người khi nghỉ việc sẽ có thu nhập bằng một số tháng lương, giúp họ điều kiện thu xếp gia đình và tìm công việc mới.

Theo báo cáo tài chính quý I vừa được công bố sáng 8-4, doanh thu hoạt động của KLS đạt trên 38 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính hơn 440 triệu đồng (tất cả từ doanh thu, dự thu cổ tức, lãi tiền gửi ngân hàng không cố định).

Chi phí hoạt động gần 29 tỷ đồng, chi phí tài chính gần 189 triệu đồng, chi phí quản lý công ty chứng khoán trên 6,1 tỷ đồng...

Tổng lợi nhuận trước thuế của KLS 3,8 tỷ đồng. Tổng tài sản tính đến ngày 31-3-2016 là hơn 2.300 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu trên 2.276 tỷ đồng. 

Các tin khác