Từ khóa: #Cua nhồi

Warner và những con thú nhồi đậu.

Thành tỷ phú nhờ bán thú nhồi đậu

(ĐTTCO) - Với những con thú nhồi đậu thay vì nhồi bông như thông thường, một nhà sản xuất đồ chơi đã từ chỗ tay trắng trở thành tỷ phú giàu thứ 44 trên thế giới chỉ trong 10 năm. Bí quyết của ông ở đâu?