Dàn xe “khủng” của Đội công binh số 1 Việt Nam lăn bánh tại phái bộ UNISFA

(ĐTTCO) - Dàn xe, máy móc "khủng" của Đội công binh số 1 Việt Nam tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình (GGHB) của Liên hiệp quốc đã được chuyển tới Abyei. Đây là những công cụ hỗ trợ hiện đại, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ GGHB tại phái bộ UNISFA.
Dàn xe 'khủng' của Đội công binh số 1 Việt Nam lăn bánh tại phái bộ UNISFA ảnh 1
Dàn xe 'khủng' của Đội công binh số 1 Việt Nam lăn bánh tại phái bộ UNISFA ảnh 2
Dàn xe 'khủng' của Đội công binh số 1 Việt Nam lăn bánh tại phái bộ UNISFA ảnh 3
Dàn xe 'khủng' của Đội công binh số 1 Việt Nam lăn bánh tại phái bộ UNISFA ảnh 4
Dàn xe 'khủng' của Đội công binh số 1 Việt Nam lăn bánh tại phái bộ UNISFA ảnh 5
Dàn xe 'khủng' của Đội công binh số 1 Việt Nam lăn bánh tại phái bộ UNISFA ảnh 6
Dàn xe 'khủng' của Đội công binh số 1 Việt Nam lăn bánh tại phái bộ UNISFA ảnh 7
Dàn xe 'khủng' của Đội công binh số 1 Việt Nam lăn bánh tại phái bộ UNISFA ảnh 8
Dàn xe 'khủng' của Đội công binh số 1 Việt Nam lăn bánh tại phái bộ UNISFA ảnh 9
Dàn xe 'khủng' của Đội công binh số 1 Việt Nam lăn bánh tại phái bộ UNISFA ảnh 10
Dàn xe 'khủng' của Đội công binh số 1 Việt Nam lăn bánh tại phái bộ UNISFA ảnh 11
Dàn xe 'khủng' của Đội công binh số 1 Việt Nam lăn bánh tại phái bộ UNISFA ảnh 12
Dàn xe 'khủng' của Đội công binh số 1 Việt Nam lăn bánh tại phái bộ UNISFA ảnh 13
Dàn xe 'khủng' của Đội công binh số 1 Việt Nam lăn bánh tại phái bộ UNISFA ảnh 14
Dàn xe 'khủng' của Đội công binh số 1 Việt Nam lăn bánh tại phái bộ UNISFA ảnh 15
Dàn xe 'khủng' của Đội công binh số 1 Việt Nam lăn bánh tại phái bộ UNISFA ảnh 16
Dàn xe 'khủng' của Đội công binh số 1 Việt Nam lăn bánh tại phái bộ UNISFA ảnh 17
Dàn xe 'khủng' của Đội công binh số 1 Việt Nam lăn bánh tại phái bộ UNISFA ảnh 18
Dàn xe 'khủng' của Đội công binh số 1 Việt Nam lăn bánh tại phái bộ UNISFA ảnh 19
Dàn xe 'khủng' của Đội công binh số 1 Việt Nam lăn bánh tại phái bộ UNISFA ảnh 20
Dàn xe 'khủng' của Đội công binh số 1 Việt Nam lăn bánh tại phái bộ UNISFA ảnh 21

Các tin, bài viết khác