Đẳng cấp trả cổ tức

Có những doanh nghiệp trả cổ tức chỉ sau 10-15 ngày tính từ ngày chốt quyền, có doanh nghiệp phải mất 1 tháng để trả, có trường hợp hơn 1 tháng và tất nhiên có cả trường hợp khất lần cổ tức.

Đôi khi sau ngày chốt quyền, NĐT dù biết mình chắc chắn sẽ lãnh cổ tức nhưng chưa chắc đã vui. Điều này bắt nguồn từ thời gian cổ tức, bằng tiền mặt hoặc bằng CP, sẽ về tài khoản của NĐT nhanh hay chậm.

Có những doanh nghiệp trả cổ tức chỉ sau 10-15 ngày tính từ ngày chốt quyền, có doanh nghiệp phải mất 1 tháng để trả, có trường hợp hơn 1 tháng và tất nhiên có cả trường hợp khất lần cổ tức.

Tất nhiên, doanh nghiệp nào trả càng nhanh, cổ đông, NĐT càng “sướng”. Việc doanh nghiệp trả cổ tức nhanh hay chậm sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như dòng tiền của doanh nghiệp, giải quyết các thủ tục chi trả, và một yếu tố quan trọng khác là ý chí, ý muốn của lãnh đạo doanh nghiệp.

Điều này thể hiện rất rõ trong những trường hợp doanh nghiệp chi trả cổ tức bằng cổ phiếu. Rơi vào trường hợp này, đôi lúc NĐT cũng chỉ biết phó mặc số phận. Khác với cổ tức bằng tiền mặt, thường sẽ được ấn định thời gian chi trả, cổ tức trả bằng CP lại không được như vậy.

Thế nên, NĐT cứ phải đợi, thông thường cũng phải cả tháng, có khi kéo dài đến vài tháng vẫn chưa thấy cổ tức (trả bằng CP) về đến tài khoản. Với những CP blue chip, hàng đầu thị trường, NĐT có thể yên tâm vì thường CP sẽ sớm về tài khoản, nhưng với những CP tầm trung hoặc nhỏ, dù biết rằng “trước sau gì CP cũng về” nhưng nhiều người vẫn không khỏi “run”.

Vì đơn giản, CP về càng trễ, rủi ro biến động giá trên thị trường sẽ càng lớn, nếu may mắn giá CP tăng không nói, nhưng nếu thị trường xấu, giá CP giảm, NĐT càng lỗ nặng hơn nữa vì có CP mà không thể cắt lỗ. Đẳng cấp trả cổ tức không chỉ phân định trên tỷ lệ trả cao hay thấp, 30% hay 50% hoặc tỷ lệ cổ tức/thị giá như thế nào mà nằm ở cách thức trả cổ tức.

Các tin khác