Dấu ấn công nghiệp chế biến

Mục tiêu của năm 2015 là đạt tổng KNXK 165 tỷ USD, tăng 10% so với mức thực hiện của năm ngoái. Như vậy gánh nặng đang dồn vào 2 tháng cuối năm và mỗi tháng phải đạt KNXK bình quân 15,2 tỷ USD/tháng. Đây là nhiệm vụ khó vượt qua. Tuy nhiên, nhìn chung hoạt động xuất khẩu vẫn có một vài điểm tích cực, đáng ghi nhận, đó là KNXK của nhóm hàng công nghiệp chế biến tăng rất mạnh, ở mức hơn 17,6% so với cùng kỳ và đạt hơn 106 tỷ USD. Thực tế này cho thấy sự trưởng thành nhanh chóng và liên tục của công nghiệp trong nước thông qua đóng góp vào hoạt động xuất khẩu nói chung.
 

Tính đến hết tháng 10, kim ngạch xuất khẩu (KNXK) cả nước đạt 134,6 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ. Đây là kết quả đáng ghi nhận dù chưa đạt mức tăng 10% như chỉ tiêu.

Mục tiêu của năm 2015 là đạt tổng KNXK 165 tỷ USD, tăng 10% so với mức thực hiện của năm ngoái. Như vậy gánh nặng đang dồn vào 2 tháng cuối năm và mỗi tháng phải đạt KNXK bình quân 15,2 tỷ USD/tháng. Đây là nhiệm vụ khó vượt qua.

Tuy nhiên, nhìn chung hoạt động xuất khẩu vẫn có một vài điểm tích cực, đáng ghi nhận, đó là KNXK của nhóm hàng công nghiệp chế biến tăng rất mạnh, ở mức hơn 17,6% so với cùng kỳ và đạt hơn 106 tỷ USD. Thực tế này cho thấy sự trưởng thành nhanh chóng và liên tục của công nghiệp trong nước thông qua đóng góp vào hoạt động xuất khẩu nói chung.

Đáng mừng là đến nay đã có 24 nhóm mặt hàng đạt KNXK từ 1 tỷ USD trở lên, trong đó có tới 12 nhóm đạt trên 2 tỷ USD. Những mặt hàng dẫn đầu trong danh mục này gồm điện thoại di động, dệt may, da giày, gỗ và sản phẩm gỗ, cà phê…

Như vậy, danh mục hàng xuất khẩu có kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên ngày càng dài thêm, thể hiện sự ổn định và trưởng thành nhanh chóng của các DN thuộc những lĩnh vực làm hàng xuất khẩu, cũng như xu hướng sản xuất hướng về xuất khẩu của nền kinh tế. Điều tích cực này đã đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa. Mặt khác, danh mục trên cũng sẽ dài thêm nếu các đơn vị, ngành biết tận dụng thời cơ, mở rộng sản xuất kết hợp nâng cao chất lượng sản phẩm.

Đặc biệt, DN Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn để gia tăng KNXK khi nước ta đang ở thời điểm đã và đang chuẩn bị ký kết một số hiệp định thương mại tự do (FTA) quan trọng như TPP, FTA Việt Nam - Liên minh châu Âu…

Bởi lẽ, khi hội nhập sâu rộng hơn, hoạt động xuất khẩu sẽ diễn ra với tốc độ nhanh hơn hẳn so với thời kỳ trước, bởi nó có độ mở lớn, đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao, gắn liền với sự tương tác với thị trường quốc tế. Thực tế này đòi hỏi lãnh đạo DN cần tiếp cận thông tin, cập nhật quy định về thuế, hải quan, chất lượng hàng hóa, nhằm đáp ứng những yêu cầu ngày càng khắt khe trong công tác điều hành xuất khẩu.

Thời gian tới, Bộ Công Thương tiếp tục theo sát tình hình, đôn đốc các DN tăng tốc xuất khẩu để hoàn thành chỉ tiêu, cùng với việc tăng cường phổ biến nội dung các FTA nói chung và thông tin về thị hiếu, dự báo nhu cầu hàng hóa nhập khẩu của các thị trường cho các DN. Các đơn vị cũng được khuyến cáo cần quan tâm thỏa đáng đến hoạt động xây dựng và bảo vệ thương hiệu, kịp thời phát hiện và phòng chống tranh chấp thương mại với DN nước ngoài…

Các tin khác