Đấu giá thành công 27 triệu CP Petrolimex

Sáng 28-7, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) phiên đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài (IPO) của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã được tổ chức thành công.

Mặc dù giá khởi điểm là 15.000 đồng/cổ phần, với tổng số đấu giá trong đợt này là 27.425.933 cổ phần, nhưng đã có 307 nhà đầu tư đăng ký mua, vượt gần 11% so với lượng cổ phiếu chào bán.

Kết quả, tổng số cổ phần được bán là 27.425.933 cổ phần (đạt 100% số cổ phần Petrolimex bán ra lần đầu tiên); mức giá cao nhất 19.600 đồng/cổ phần (với khối lượng đặt mua 10.0000 cổ phần), mức giá thấp nhất 15.000 đồng/cổ phần, mức giá bình quân 15.032 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt trên 412,270 tỷ đồng.

Theo đại diện của Petrolimex, do lượng cổ phiếu bán ra lần đầu ít nên trong đợt đấu giá này chưa có sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài.

Lượng vốn Nhà nước nắm giữ sau khi phát hành cổ phần lần đầu còn 94,99%. Số cổ phần phát hành lần đầu được bán cho cán bộ công nhân viên, tổ chức công đoàn là 2,45% cổ phần, cổ phần chào bán theo hình thức đấu giá công khai là 2,56% tương ứng 27.425.933 cổ phần.

Cũng theo Tổng công ty, sau khi cổ phần hóa sẽ tiến hành tái cấu trúc lại các Tổng công ty để hình thành Tập đoàn xăng dầu đa sở hữu và “kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu vẫn là trục chính của Tổng công ty.

Chiếm trên 50% thị phần xăng dầu nội địa, doanh thu trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu năm 2012 của Tổng công ty dự kiến sẽ đạt 189.600.000 triệu đồng, tăng 16% so với năm 2011 và lợi nhuận sau thuế đạt 2.109.250 triệu đồng.

Các tin khác