Từ khóa: #điểm hội tụ

Dòng tiền cá nhân tiếp tục khuynh đảo thị trường 2022

Dòng tiền cá nhân tiếp tục khuynh đảo thị trường 2022

(ĐTTCO) - Theo số liệu từ Trung tâm Lưu ký chứng khoán, trong tháng 12-2021, NĐT trong nước mở mới 226.580 tài khoản, tăng hơn 6.000 tài khoản so với tháng trước. Trong đó, NĐT cá nhân mở mới 226.390 tài khoản, nâng tổng lượng tài khoản của nhóm này mở trong năm 2021 lên hơn 1,5 triệu. 
2020 - Kỷ nguyên kinh tế số

2020 - Kỷ nguyên kinh tế số

(ĐTTCO) - Sự cộng hưởng của việc áp dụng công nghệ trong nhiều lĩnh vực, nhiều ngành nghề khác nhau đang thực sự làm cho nền kinh tế bước vào một kỷ nguyên số. Khi đó, hàng loạt vấn đề mới sẽ nảy sinh, từ hành vi người tiêu dùng, trải nghiệm khách hàng, xung đột lợi ích, quản lý con người cho đến câu chuyện hoạch định chính sách, điều tiết thị trường và quản lý nhà nước.