DN đủ điều kiện được sản xuất vàng miếng

(ĐTTC) – Đó là một trong những nội dụng thay đổi quan trọng tại Dự thảo Nghị định quản lý kinh doanh vàng miếng do NHNN vừa hoàn tất sau gần 20 lần dự thảo, bản cuối cùng đã được NHNN gửi tới một số bộ, ngành, doanh nghiệp và hiệp hội ngành nghề từ cuối tuần qua.

(ĐTTC) – Đó là một trong những nội dụng thay đổi quan trọng tại Dự thảo Nghị định quản lý kinh doanh vàng miếng do NHNN vừa hoàn tất sau gần 20 lần dự thảo, bản cuối cùng đã được NHNN gửi tới một số bộ, ngành, doanh nghiệp và hiệp hội ngành nghề từ cuối tuần qua.

Tại các dự thảo cũ, sản xuất vàng miếng được quy định như một hoạt động độc quyền, do NHNN tổ chức thực hiện. Nhưng dự thảo cuối cùng đưa ra hai phương án, NHNN tổ chức sản xuất hoặc cấp phép cho doanh nghiệp sản xuất vàng miếng.

Trong trường hợp cấp phép cho doanh nghiệp sản xuất, NHNN sẽ quy định trình tự, thủ tục, số lượng doanh nghiệp được sản xuất gia công vàng miếng trong từng thời kỳ để quản lý chặt chẽ hoạt động này. Dự thảo cũng quy định người dân vẫn có quyền mua, bán vàng miếng nhưng phải giao dịch tại các ngân hàng và doanh nghiệp được cấp phép, theo dự thảo. Nếu người dân mua bán vàng miếng với những đối tượng không có giấy phép sẽ được coi là vi phạm pháp luật.

Đặc biệt, việc sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán cũng được cho là hành vi vi phạm. Quy định này được đưa ra nhằm hạn chế tình trạng vàng hóa trong nền kinh tế hiện nay, khi nhiều giao dịch giá trị lớn như nhà đất được các bên thanh toán hoặc tính theo vàng. Các hoạt động kinh doanh vàng khác, ngoài vàng miếng và trang sức mỹ nghệ, cũng bị hạn chế, chỉ được triển khai khi Thủ tướng cho phép và được NHNN cấp phép theo quy định.

 Ngoài ra, dự thảo cũng quy định điều kiện cấp giấy phép kinh doanh, mua bán vàng miếng, theo đó doanh nghiệp phải đáp ứng một số điều kiện về vốn, doanh thu và mạng lưới do NHNN quy định trong từng thời kỳ. Trong thời hạn một năm kể từ khi nghị định này có hiệu lực, các đơn vị đang sản xuất, mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ phải thực hiện đăng ký lại với cơ quan đăng ký kinh doanh và hoàn tất thủ tục xin cấp giấy chứng nhận theo quy định mới. Thời hạn với hoạt động kinh doanh vàng miếng là 3 tháng.

Các tin khác