DN xăng dầu được tự điều chỉnh giá

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối.

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối.

 

Theo đó, chính thức cho các doanh nghiệp này quyền tự điều chỉnh giá.

Cụ thể, theo Bộ Tài chính, căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội trong nước và các quy định về kinh doanh xăng dầu, kể từ sau đợt điều chỉnh thuế và giá xăng dầu ngày 21-6, liên bộ Tài chính - Công thương thống nhất để các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được thực hiện quyền quyết định giá, tần suất điều chỉnh giá.

Như vậy, từ ngày 21-6 giá xăng dầu trong nước sẽ theo đúng cơ chế thị trường.

Nếu giá cơ sở tăng đến 7%, doanh nghiệp có quyền tự điều chỉnh giá; tăng trên 7%, doanh nghiệp tăng một phần và một phần trích quỹ bình ổn...

Thời gian giữa hai lần điều chỉnh giá liên tiếp tối thiểu là 10 ngày đối với tăng giá, tối đa là mười 10 ngày đối với trường hợp giảm giá.

Các tin khác