Doanh nghiệp đã lạc quan hơn dù PMI tiếp tục giảm mạnh

(ĐTTCO) - Báo cáo mới nhất của S&P Global cho thấy Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất của Việt Nam trong tháng 4 chỉ đạt 46,7 điểm, giảm so với mức 47,7 điểm trong tháng 3.
Doanh nghiệp đã lạc quan hơn dù PMI tiếp tục giảm mạnh

Chỉ số cho thấy các điều kiện kinh doanh giảm lần thứ 5 trong 6 tháng qua và lần giảm này là mạnh nhất trong năm tính đến thời điểm này. Theo báo cáo lần này, ngành sản xuất của Việt Nam tiếp tục suy giảm khi nhu cầu khách hàng vẫn yếu. Cả sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới đều giảm tháng thứ 2 liên tiếp.

Những khó khăn trong việc thu hút đơn đặt hàng mới thể hiện ở tình trạng cả tổng số lượng đơn đặt mới và số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới trong tháng 4 tiếp tục giảm. Trong đó, tốc độ giảm của tổng số lượng đơn đặt hàng mới trong tháng 4 đã nhanh hơn so với hồi tháng 3; số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu giảm với tốc độ chậm hơn. Bên cạnh đó, tồn kho hàng thành phẩm trong tháng 4 đã tăng lên với mức độ lớn nhất trong 2 năm trở lại đây.

Các nhà sản xuất tiếp tục giảm số lượng nhân viên, xuất phát từ cả tình trạng nghỉ việc không có người thay thế và việc cắt giảm việc làm do giảm khối lượng công việc. Hơn nữa, tốc độ giảm là mạnh nhất trong thời gian một năm rưỡi.

Bình luận về kết quả khảo sát, ông Andrew Harker, Giám đốc kinh tế tại S&P Global Market Intelligence, cho biết ngành sản xuất của Việt Nam hiện có vẻ như đang đi qua một giai đoạn trì trệ khi các công ty gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đơn đặt hàng mới.

Tuy nhiên, các công ty vẫn lạc quan rằng sản lượng sẽ tăng trong thời gian 1 năm tới mặc dù số lượng đơn đặt hàng vẫn mới giảm trong những tháng gần đây. Các nhà sản xuất đã bắt đầu hạ giá bán hàng để cố gắng kích thích nhu cầu và áp lực chi phí giảm đã giúp họ giảm giá dễ dàng hơn. Trên thực tế, giá cả đầu vào đã tăng với tốc độ chậm nhất trong gần 3 năm.

Các tin khác