Doanh nghiệp điện giảm lợi nhuận

Theo báo cáo tài chính quý III và lũy kế 9 tháng năm 2015 một số công ty điện niêm yết đã công bố, phần lớn công ty ghi nhận lợi nhuận giảm so với cùng kỳ.

Theo báo cáo tài chính quý III và lũy kế 9 tháng năm 2015 một số công ty điện niêm yết đã công bố, phần lớn công ty ghi nhận lợi nhuận giảm so với cùng kỳ.

 

Đối với nhóm nhiệt điện, kết quả kinh doanh của CTCP Nhiệt điện Bà Rịa (BTP) và CTCP Nhiệt điện Ninh Bình (NBP) đều sụt giảm khá mạnh. Cụ thể, BTP chỉ đạt 3,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế 9 tháng, do sản lượng giảm so với cùng kỳ và lỗ chênh lệch tỷ giá do đồng won Hàn Quốc (KRW) tăng so với VNĐ.

Đối với NBP, lợi nhuận sau thuế 9 tháng chỉ đạt 8,7 tỷ đồng (giảm 65,7%) do sản lượng điện giảm, trong khi chi phí sản xuất tăng do suất tiêu hao than cao do chất lượng than bị ảnh hưởng bởi đợt thiên tai ở Quảng Ninh. Trong nhóm nhiệt điện chỉ duy nhất CTCP Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) ghi nhận tăng trưởng trong 9 tháng, với doanh thu tăng 8,5% và lợi nhuận sau thuế tăng 20,2% so với cùng kỳ.

Ở nhóm thủy điện, theo thống kê của CTCK Maybank KimEng (MBKE), sản lượng điện sản xuất của đa số công ty thủy điện đều giảm so với cùng kỳ do điều kiện thủy văn không thuận lợi. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế 9 tháng của CTCP Thủy điện Miền Nam (SHP) giảm 29%; CTCP Thủy điện Thác Bà (TBC) giảm 14,8%; CTCP Thủy điện Sông Ba (SBA) giảm 74,5%; CTCP Thủy điện Điện lực 3 (DRL) giảm 6,4%.

Về tình hình thủy văn, theo thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), do chịu ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, các hồ thủy điện có lượng nước về rất ít so trung bình nhiều năm, đặc biệt thủy điện khu vực Tây nguyên có diễn biến thủy văn khô cạn nhất. Mực nước của từng hồ thủy điện đều thấp hơn giá trị cùng kỳ năm 2014.

Do vậy, tình hình sản xuất của các nhà máy thủy điện nói chung vẫn tiếp tục gặp khó khăn trong các tháng cuối năm. Tuy vậy, vẫn có doanh nghiệp ghi nhận được kết quả khả quan. Đơn cử, CTCP Thủy điện Miền Trung (CHP) ghi nhận kết quả kinh doanh 9 tháng tăng trưởng đáng kể với doanh thu 432 tỷ đồng (tăng 54,2%), lợi nhuận sau thuế đạt 149 tỷ đồng so với số lỗ ròng 2,7 tỷ đồng trong cùng kỳ năm 2014 nhờ sản lượng điện tăng 46%.

Các tin khác