Dòng tiền vào chứng khoán có thể giảm

Theo các chuyên gia chứng khoán, quy định về giao dịch ký quỹ (margin) vừa được Ủy ban chứng khoán cho phép thực hiện từ ngày 31-8 sẽ không làm tăng thêm dòng tiền vào thị trường mà trái lại có thể giảm vì một số quy định khắt khe của nghiệp vụ này.

Theo các chuyên gia chứng khoán, quy định về giao dịch ký quỹ (margin) vừa được Ủy ban chứng khoán cho phép thực hiện từ ngày 31-8 sẽ không làm tăng thêm dòng tiền vào thị trường mà trái lại có thể giảm vì một số quy định khắt khe của nghiệp vụ này.

Thêm điều kiện để giao dịch ký quỹ

Cụ thể, để thực hiện giao dịch, nhà đầu tư sẽ phải mở một tài khoản ký quỹ, tách biệt với tài khoản giao dịch thông thường, trong đó phải có ít nhất 10 triệu đồng. Các công ty chứng khoán có trách nhiệm công bố danh sách những chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ cho khách hàng của mình.

Các công ty chứng khoán được phép tự quy định tỷ lệ ký quỹ nhưng không được thấp hơn 60% giá trị giao dịch tại thời điểm phát sinh giao dịch (tức là nhà đầu tư phải có trong tài khoản ký quỹ nhiều hơn 60% số tiền muốn mua chứng khoán, số tiền còn lại công ty chứng khoán cho vay, tài sản thế chấp chính là cổ phiếu mà nhà đầu tư sẽ mua). Căn cứ vào tình hình thực tế, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thể sẽ điều chỉnh tỷ lệ ký quỹ tối thiểu nói trên.

Để được phép thực hiện giao dịch ký quỹ, công ty chứng khoán, phải đảm bảo không có lỗ lũy kế quá 50% vốn điều lệ tại báo cáo tài chính có kiểm toán gần nhất, có tổng nợ không vượt quá 6 lần vốn chủ sở hữu, tỷ lệ vốn khả dụng lớn hơn 150% trong vòng 3 tháng gần nhất.

Cũng theo Quy chế này, chứng khoán đủ điều kiện giao dịch ký quỹ phải là cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đã niêm yết từ 6 tháng trở lên, không thuộc diện cảnh báo, kiểm soát hoặc ngừng giao dịch. Bản thân kết quả kinh doanh của doanh nghiệp có chứng khoán được giao dịch ký quỹ cũng không được lỗ trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán hoặc soát xét.

Dòng tiền đầu tư sẽ giảm

Theo ông Lê Minh Tâm, Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Kim Eng, trước đây các công ty chứng khoán đã làm nghiệp vụ hợp tác đầu tư cũng mang tính chất cung cấp vốn cho khách hàng mua chứng khoán tương tự như margin. Tuy nhiên, quy định mới của Ủy ban chứng khoán sẽ đưa hoạt động margin vào khuôn khổ pháp luật và chuẩn hóa hoạt động này. Đây là điều rất cần thiết nhằm tránh rủi ro hệ thống cho thị trường chứng khoán.

Tuy vậy, cùng với hướng dẫn margin, Ủy ban chứng khoán cũng vừa ban hành văn bản yêu cầu các công ty chứng khoán không được ký các hợp đồng hợp tác đầu tư với khách hàng mua chứng khoán và tất toán các hợp đồng hợp tác đầu tư trước đó. Ông Tâm cho rằng những động thái này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động cung cấp vốn hiện nay của công ty chứng khoán. Trước mắt các công ty sẽ không thể cấp vốn cho khách hàng bằng hình thức hợp đồng hợp tác đầu tư như trước và các hoạt động cấp vốn khác cũng phải tuân thủ hướng dẫn nghiệp vụ margin của Ủy ban chứng khoán.

Trong khi đó, quy định mới về tỷ lệ ký quỹ lên đến 60% và danh mục cổ phiếu margin bị hạn chế theo các quy định trên cũng sẽ khiến công ty chứng khoán khó thu được nhiều lợi nhuận. Kèm theo đó, dòng tiền vào thị trường cũng giảm xuống do nhà đầu tư sẽ không còn được cung cấp nhiều vốn như trước, và cũng không còn mặn mà khi vay do tỷ lệ ký quỹ quá lớn. Trong thời gian trước, tại nhiều công ty chứng khoán, tỷ lệ ký quỹ đối với một số cổ phiếu chỉ khoảng 30%, giúp cho nhà đầu tư có nhiều cơ hội hơn khi tham gia mua bán trên thị trường.

Trong khi đó, ông Lê Đạt Chí, Trưởng Bộ môn đầu tư tài chính, trường Đại học Kinh tế TPHCM, cho rằng trong ngắn hạn có thể dòng tiền vào thị trường sẽ hạn chế, các công ty chứng khoán sẽ phải rút bớt tiền về như phân tích của ông Tâm. Song ông Chí cũng cho rằng, khi quy định mới về giao dịch ký quỹ không hấp dẫn, hợp đồng hợp tác đầu tư không được phép sử dụng thì công ty chứng khoán sẽ có cách khác để tiếp tục cung cấp vốn cho nhà đầu tư vì việc này mang lại nguồn lợi lớn cho công ty, đồng thời cũng là cách thức để công ty giữ nhà đầu tư.

Các tin khác