Dư 200 lượng vàng phiên đấu thầu hôm nay

Ngày 4-10-2013, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã tổ chức đầu thầu bán vàng miếng lần thứ 63 với tổng khối lượng trúng thầu đạt 14.800 lượng trên tổng số 15.000 lượng chào thầu.

11 đơn vị đã mua 14.800 lượng trên tổng số 15.000 lượng trong phiên chào thầu vàng hôm nay 4-10 của NHNN.

Ngày 4-10-2013, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã tổ chức đầu thầu bán vàng miếng lần thứ 63 với tổng khối lượng trúng thầu đạt 14.800 lượng trên tổng số 15.000 lượng chào thầu.

Trong phiên đấu thầu này, đã có 11 thành viên trúng thầu là các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đã thiết lập quan hệ giao dịch mua, bán vàng miếng với NHNN.

Giá trúng thầu cao nhất là 37,42 triệu đồng/lượng, giá trúng thầu thấp nhất là 37,4 triệu đồng/lượng.

Từ ngày 28-3-2013 đến 4-10-2013, NHNN đã tổ chức 63 phiên đấu thầu bán vàng miếng với tổng khối lượng trúng thầu là 1.625.900 lượng trên tổng số 1.732.000 lượng chào thầu.

Các tin khác