Từ khóa: #Đường Vành đai 3 TP.HCM

Nỗ lực để Metro 1 Bến Thành- Suối Tiên sớm đưa vào vận hành. (Ảnh: M.Q)

TP.HCM tạo đột phá để phát triển

(ĐTTCO)- TP.HCM đã phục hồi và phát triển kinh tế mạnh mẽ trong năm 2022. Để giữ vững đà tăng trưởng của mình, làm tốt vai trò của thành phố đầu tàu, động lực phát triển kinh tế của vùng và cả nước, TP.HCM sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để có các chính sách thông thoáng nhằm thực hiện các chỉ tiêu phát triển.