Duyệt cổ phần hóa Vinalines, giá IPO 10.000 đồng/cổ phần

(ĐTTCO)-Thủ tướng vừa ra quyết định duyệt phương án cổ phần hóa Vinalines, với giá khởi điểm IPO là 10.000 đồng/cổ phần.
Thủ tướng phê duyệt phương án cổ phần hóa Vinalines, giá khởi điểm IPO là 10.000 đồng/cổ phần.
Thủ tướng phê duyệt phương án cổ phần hóa Vinalines, giá khởi điểm IPO là 10.000 đồng/cổ phần.

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 751/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines).

Theo quyết định, Vinalines sẽ cổ phần hóa theo hình thức kết hợp vừa bán bớt một phần vốn nhà nước, vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Vốn điều lệ của Vinalines sau khi cổ phần hóa là 14.046 tỷ đồng.

Về cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu, tổng số cổ phần Vinalines là 1.404.605.800 cổ phần. Trong đó, Nhà nước nắm giữ 912.993.770 cổ phần, chiếm 65% vốn điều lệ; cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 2.293.900 cổ phần, chiếm 0,16% vốn điều lệ.

Cùng với đó, cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược là 207.280.921.160 cổ phần, chiếm 14,8% vốn điều lệ; cổ phần bán đấu giá công khai là 280.921.160 cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ.

Giá khởi điểm chào bán cổ phần lần đầu (IPO) khi thực hiện cổ phần hóa Vinalines là 10.000 đồng/cổ phần.

Quyết định của Thủ tướng nêu rõ, Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Vinalines tổ chức, triển khai bán cổ phần ra công chúng; thực hiện đăng ký, lưu ký cổ phần trúng đấu giá tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch tại các sàn giao dịch chứng khoán theo quy định pháp luật hiện hành.

Việc bán cổ phần lần đầu ra công chúng được thực hiện theo phương thức bán đấu giá tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Về vấn đề lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải quyết định phê duyệt tiêu chí và tổ chức bán cổ phần cho các nhà đầu tư chiến lược theo quy định của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP.

Chi phí cổ phần hóa cũng được Thủ tướng giao cho Bộ Giao thông vận tải phê duyệt dự toán và quyết toán.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải cử người đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Vinalines; đồng thời chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính để giải quyết những vướng mắc trong quá trình cổ phần hóa Vinalines theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Các tin khác