EVN SPC đảm bảo điện Tết Nguyên đán

(ĐTTCO)- Tổng Công ty Điện lực Miền Nam (EVN SPC) vừa cho biết, để đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho Tết Dương lịch 2016 và Tết Nguyên đán Bính Thân, EVNSPC đã chỉ đạo các công ty điện lực 21 tỉnh, thành phố và đơn vị quản lý lưới điện 110kV xây dựng phương án đảm bảo cung cấp điện, đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ tại các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật trong dịp Tết.

(ĐTTCO)- Tổng Công ty Điện lực Miền Nam (EVN SPC) vừa cho biết, để đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho Tết Dương lịch 2016 và Tết Nguyên đán Bính Thân, EVNSPC đã chỉ đạo các công ty điện lực 21 tỉnh, thành phố và đơn vị quản lý lưới điện 110kV xây dựng phương án đảm bảo cung cấp điện, đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ tại các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật trong dịp Tết.

 

Tổ chức kiểm tra và củng cố lưới điện; tăng cường kỷ luật vận hành, bảo vệ an ninh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; tăng cường kiểm tra và đảm bảo thông thoáng hành lang an toàn lưới điện; phối hợp với các cơ quan thông tin địa phương tổ chức tuyên truyền ngăn ngừa các trường hợp bắn pháo giấy tráng kim loại, thả bóng bay, và ném các vật lên đường dây.

 Song song đó, EVNSPC khẩn trương hoàn tất các công trình xây dựng mới và cải tạo lưới điện 110kV, trung hạ áp; xoá đấu nối chữ T trên đường dây 110kV; hoàn chỉnh sơ đồ nhất thứ trạm 110kV để tăng cường độ tin cậy cung cấp điện.

Ngoài ra chuẩn bị cho kế hoạch cung cấp điện mùa khô và cả năm 2016, ngày từ đầu tháng 11-2015, EVNSPC đã chỉ đạo và hướng dẫn các các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch cung cấp điện để đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân.

 Các nội dung thực hiện: Xây dựng kế hoạch cung cấp điện từng tháng năm 2016 và phương án ứng phó mất cân đối cung cầu hệ thống điện, trình UBND tỉnh/TP phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện.

Phối hợp Sở Công Thương giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện của khách hàng sử dụng điện tại địa phương. Chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, công tác tuyên truyền và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.  

Các tin khác