Từ khóa: #Giá tối thiểu

ĐB Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) phân tích về giá dịch vụ y tế tại phiên họp sáng 6-4

Bộ Tài chính không thể giao phó việc quản lý giá cho các bộ chuyên ngành

(ĐTTCO) - Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) thẳng thắn bình luận: “Quy định liên quan giá dịch vụ y tế hoặc rất mờ ảo hoặc gần như không có. Giá là vấn đề phức tạp nhất, dễ phát sinh tiêu cực nhất. Trên thực tế, ai đã làm đấu thấu thì biết, giá là đích đến cuối cùng của mọi cuộc thương thảo”.