Từ khóa: #Giành giựt

Cần khơi thông nhiều điểm nghẽn để thu hút khách du lịch quốc tế.

Cấp bách phục hồi du lịch quốc tế

(ĐTTCO) - Kể từ ngày 15-3-2022, Việt Nam đã mở cửa hoàn toàn thị trường du lịch nhưng đến nay lượng khách quốc tế vẫn còn rất khiêm tốn.