Từ khóa: #giấy tờ

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 9-2021

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 9-2021 longform

(ĐTTCO) - Từ tháng 9-2021, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ hằng năm; Không cần nộp bản sao giấy tờ tùy thân khi làm sổ đỏ; Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép; Mức đóng góp quỹ phòng, chống thiên tai...