Hàng loạt chính sách mới sẽ được áp dụng trong tháng 7

(ĐTTCO) - Nhiều chính sách quan trọng khác về lao động tiền lương, thuế... sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7 tới đây. 
Hàng loạt chính sách mới sẽ được áp dụng trong tháng 7

Mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng/tháng

Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14-5 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, từ ngày 1-7 là 1,8 triệu đồng/tháng.

Theo đó, mức lương cơ sở mới được áp dụng cho 9 nhóm đối tượng: cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019); cán bộ, công chức cấp xã quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2019); viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập; sĩ quan, hạ sĩ quan; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố...

Giảm 50% lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Nghị định 41/2023/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước.

Theo đó, từ 1-7 đến hết ngày 31-12, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15-1-2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ; các nghị quyết hiện hành của HĐND hoặc quyết định hiện hành của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Từ ngày 1-1-2024, mức thu lệ phí trước bạ tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 10/2022/NĐ-CP và các nghị quyết hiện hành của HĐND hoặc quyết định hiện hành của UBND tỉnh, thành về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Theo Bộ Tài chính, đây là giải pháp nhằm hỗ trợ ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước. Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết, tổng doanh số bán hàng của các thành viên VAMA tính từ đầu năm đến hết tháng 4 giảm 34% (khoảng 42.000 xe) so với cùng kỳ năm trước.

Chính sách nghỉ hưu trước tuổi

Có hiệu lực từ ngày 20-7 đến hết ngày 31-12-2030, Nghị định số 29/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế có khá nhiều điểm mới. Đó là việc xác định tuổi hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi đối với cán bộ, công chức, viên chức; điều kiện hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi đối với nữ cán bộ, công chức cấp xã có từ đủ 15 năm và dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội.

Có 2 chính sách được bổ sung nhằm khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính nghỉ việc ngay theo yêu cầu của Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15.

Theo đó, cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã có tuổi thấp hơn tối đa đủ 10 tuổi và thấp hơn tối thiểu trên 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

Ngoài hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, đối tượng này còn được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu; trợ cấp 5 tháng tiền lương bình quân cho 20 năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội bắt buộc. Từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

Các tin khác