Hàng loạt sai phạm tại HCD

(ĐTTCO) - Thanh tra UBCKNN vừa công bố quyết định xử phạt đối với CTCP Đầu tư sản xuất và Thương mại HCD (HCD).

Hàng loạt sai phạm tại HCD

Theo công bố, HCD bị xử phạt tiền 85 triệu đồng với hành vi vi phạm hành chính về triệu tập, tổ chức họp ĐHCĐ. Cụ thể, HCD đã không gửi thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2017 cho các cổ đông bằng phương thức đảm bảo.

Đây là hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp, Khoản 2 Điều 6 Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

Ngoài quyết định này, Thanh tra UBCKN còn công bố quyết định xử phạt với ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐQT của HCD, số tiền 60 triệu đồng. Nguyên nhân do ông Dũng là Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc, trong khi việc kiêm nhiệm này chưa được ĐHCĐ thường niên năm 2017 phê chuẩn.

Quyết định xử phạt này được thực hiện theo quy định tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định 145/2016/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực CK và TTCK (sửa đổi Khoản 3 Điều 11 Nghị định 108/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực CK và TTCK).

Được biết, HCD hiện đang niêm yết 13,5 triệu CP trên sàn HOSE. Giá tham chiếu của HCD trong phiên  hôm nay 8.610 đồng/CP.

Các tin khác